Šta su frekvencija i vibracija i kako upravljati energijom?

 

Sve što vidite oko sebe, živo ili ne, ima svoju vibraciju. Međutim, naš prvi nivo percepcije stvarnosti (percepcija zmije – strah, napad, odbrana, kontrola) je takav da svijet oko sebe vidimo i doživljavamo kao nešto sastavljeno od materije – jer je čvrsto. Zbog toga nam se čini da nemamo kontrole nad onim što nam se dešava.

Istina je drugačija. 

Danas nauka dokazuje da sve što postoji u ovom trodimenzionalnom svijetu stvara oscilacija koja se dešava velikom brzinom i to stvara “iluziju” važnosti čvrstine. Tako je i sa našim tijelima, koja su živuće energetsko polje koje stalno kreira i vibrira.

 • Šta je frekvencija?

  Da li vam je poznata ova jednačina E = mc 2?

  Da, to je jednačina koju je izvijestio Albert Anjštajn. Ova jednačina govori da materija (mc 2) i energija (E) čine jednu cjelinu.

  Zašto nauka nije zaživjela u praksi u našim životima? Zato što je naša civilizacija i cijela era stotinama hiljada godina, svoju pažnju usmjerila na izgradnju svog svijeta izvana i dok smo gradili kuće, zgrade, gradove i države, izgubili smo povezanost sa svojim unutrašnjim svijetom.

  Ipak, materija i energija su nerazdvojivi. Frekvencija predstavlja broj oscilacija u sekundi, na primjer na elekromagnetizmu to se odnosi na elektromagnetne talase (svjetlost), u akustikama na zvuk i slično.

  Uopšteno, frekvencija se odnosi na stanja i činjenice koja se dešavaju sa određenim brojem ponavljanja (dolazak određenog broja vozila u jedinstveno vrijeme, broj otkucaja srca, možda talasi). Sve u univerzumu ima određenu frekvenciju.

  Atomi je 99,99999% energije, a samo 0,0001% materija. Šta to znači? To znači da veliki dio nas nije samo čvrsta materija, već polja energije ili frekvencijski obrasci informacija.

  Sve što postoji u univerzumu je energija različitog stepena gustoće. Što znači da je svaka naša misao i emocija određeni energetski oblik. Mnogo puta ste čuli rečenicu „Energija se ne može uništiti, ona se samo može transformirati“.

  To znači da se naše misli i emocije također mogu transformisati. Bez obzira na li ste tužni, srećni ili ljuti, htijeli ne htijeli, kreirajte sva stanja pomoću svoje energije. Mi stalno stvaramo svoj svijet, energija vibrira na određenoj frekvenciji, što znači da su misli i emocije koje vibriraju na određenoj frekvenciji.

  Frekvencija se označava u hercima, skraćeno Hz. Nikola Tesla je duboko istraživao kako frekvencije djeluju na nas. On je utvrdio da kada bismo uklonili određene frekvencije koje smetaju našem tijelu, mogli bismo spriječiti pojavu određenih oboljenja. Kažu da je frekvencija zdravog čovjeka između 62 i 78 MHz, dok frekvencija čovjeka koja ima neko oboljenje ide ispod 58 MHz.

 • A šta je vibracija?

  Vibracija je kontrakcija i ekspanzija energije unutar određenih frekvencija, odnosno treperenje koje se pravilno ponavlja -vibrira. To je kombinacija brzine, snage, pravilnosti, visine, glatkoće.Na primjer, žičani instrument na kojem se nalaze debele i tanke žice. Tanke žice se pomijeraju brze kada pređemo preko njih i stoga imaju visu frekvenciju. Deblje žice se pomijeraju sporije i zato imaju nižu frekvenciju. Vibracijski talasi tankih žica pomijeraju se brze, a debljih sporije.Istraživači dokazuju različite vibracije (svjetlosne, zvučne, elektromagnetne, ishrana, eterična ulja, joga), mogu doprinijeti čovjekovom iscjeljenju i pozitivnim promjenama u tijelu.

 • Hawkinsova mapa svijesti

  Svaka osoba ima sposobnost da širi nivo svijesti. Dr. David R. Hawkins je kreirao mapu svijesti, da bi smo razumjeli zašto na svijetu postoje niske i visoke energije i zašto neki ljudi čine zle stvari, dok drugi stvaraju čudesna i plemenita djela.To je logoritamska skala koja se kreće od 0 do 1000. Skala se sastoji od različitih elemenata koji idu uz određeni nivo svijesti. Na primjer, kakav je osjećaj biti u sramoti (20), a kakav je osjećaj biti u ljubavi (500). David je želio da pokaže onima koji pate da postoji mjesto prema kojima mogu da se kreću i da je moguće preći na viši nivo svijesti i kvaliteta emocije.Krivica koja se u svijetu koristi za manipulaciju i kažnjavanje, manifestuje se u različitim oblicima kao što su kajanje, nisko samovrednovanje, mazohizam i čitava lepeza uloga žrtve. Nesvjesna krivica rezultira psihosomatskim bolestima. Zapravo, većina tih oboljenja, kada bi se iskreno i ispravno nazvala i tretirala, nazivala bi se neiscjeljenim posljedicama trauma.Ono što svijet najčešće naziva ljubavlju je trenutna, intezivna emocionalnost u kombinaciji sa fizičkim privlačnošću i posesivnošću. Istinska ljubav je nešto drugačije, to je bezuslovna ljubav koja ne ovisi o spoljašnjim okolnostima. Voljeti je stanje postojanja o kojem možemo učiti samo svojim odlukama i svojim izborom.

 


Zivotni atelje Banja Luka 2021 | Created by LunaMedia | All rights reserved.