Sreća se može naučiti

Savremene psihološke nauke i nauka o sreći (Wellbeing Science) nas uče vrlo korisne stvari o sreći. Jedna od njih je da znanje o tome šta nas čini srećnim nije dovoljno ni ključno da bismo postali srećniji. Za takvu promjenu nam je potrebno da to znanje pretvorimo u redovnu praksu i da ponavljanjem i vježbanjem sreće, zapravo postajemo srećniji.

Pogrešne pretpostavke uma

Ljudski um ima razne pretpostavke o tome šta će ga učiniti srećnim, međutim u tome se nalazi naš najveći unutrašnji nesporazum, jer stvari za koje smo uvjereni da će nas učiniti srećnim zapravo nemaju moć da povećaju ljudsku sreću. Sa druge strane, postoje stvari koje imaju moć da povećaju našu sreću i potrebno je da ih odaberemo kao svoje strategije i pretvorimo u praksu.

Kako se zavaravamo?

Kako bismo uvidjeli da znanje nije dovoljno da promijenimo mišljenje ili ponašanje, iskoristićemo poznatu metaforu vizije. Ova metafora nam pokazuje da vlastite misaone koncepte nije tako jednostavno promijeniti kao što obično mislimo da jeste.

Sljedeća slika se zove ”Shepardovi stolovi”, prema naučniku Rogeru Shepardu. Kada pogledamo u ovu sliku, možemo se upitati koji je sto duži ili još jasnije – da li je duže bočne linije stola na lijevo strani ili stolana desnoj strani slike?

 Slika: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shepards_Table_Illusion.jpg, 2021)

Iako nam se čini da je jedna linija duža, odnosno da je jedans to duži, zapravo su iste dužine. Međutim, čak i ako naučimo da su iste dužine, nismo na pola puta do uspjeha. Mi ne možemo naučiti svoje oči da im se jedna linija ne čini dužom, iako znamo da da su jednake, oči i dalje vide na način koji nije ispravan, odnosno ne mijenja se način na koji naš um percipira situaciju. To dokazuju veliki natpisi upozorenja o štetnosti duvanskih proizvoda (cigareta) koji se nalaze na svakoj kutiji. Iako osoba svakog dana pogleda u navedeni natpis koji joj potvrđuje znanje o tome da ono što unosi u sebe može kreirati oboljenje u tijelu, ona i pored tog znanja nastavlja sa istim ponašanjem, odnosno korišćenjem cigareta.

Za promjenu je potrebno mnogo više od znanja i ako želimo biti uspješni, važno je da svakog dana radimo na novim, zdravim navikama i vježbanju svog uma da ih usvoji.

Autorica: Bojana Blažević

Izvor: knjiga i udžbenik “Psiha i uspjeh – vještine uspjeha u marketingu i
menadžmentu”; Jana Aleksić i Bojana Blažević, 2022. godina , Panevropski univerzitet
Apeiron, Banjaluka


Zivotni atelje Banja Luka 2021 | Created by LunaMedia | All rights reserved.