Jana Aleksić Anđelić

YogaEFT ThetaHealing & Timehealing praktičar
Biography:

Želim vam da svoje putovanje Blossom relax face yoge započnete prihvatajući i voleći sebe i svoj izgled.

Jana Aleksić, rođena je 25. 10. 1984. godine u Banjoj Luci. Obrazovanje na visokoškolskim ustanovama počinje 2004. godine kada upisuje Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron, gdje 2008. godine stiče zvanje diplomirani menadžer (specijalista) poslovne ekonomije.

Na istom fakultetu 2010.  godine stiče zvanje magistra ekonomije, a krajem 2013. godine stiče zvanje doktora nauka iz ekonomije na užoj naučnoj oblasti Marketing (Marketing psihologija). Od 2006.  godine do 2008.  godine obučava se u Centru za stručno usavršavanje i  osposobljavanje kadrova u oblasti sporta, Centar za sport, Banja Luka, gdje stiče zvanje višeg trener fitnesa. 

Od oktobra 2018. do danas obučava se za Theta praktičara. Do danas je završila 11 nivoa ThetaHealing®tehnike.  

Jana je praktičar i Timeline healing tehnike.

Do danas je napisala 15 stručnih radova koji su objavljeni u zbornicima radova i časopisima naučno-stručnih konferencija. 

Koautor je knjige „Bankarski marketing“, a autor je modernog psihološkog  romana „Smisao  i  besmisao“. Autor je udžbenika Psihologija u marketingu i menadžmentu i udžbenika Marketing menadžment odnosa sa javnošću.

Autor je novog fitnes  programa „Body  Spirit fitness“ koji je upisan u Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine. 

Njena misija je holistički pristup u radu sa ljudima gdje je akcenat na razvoju i fizičkog i duhovnog dijela svake individue.

Danas radi kao docent na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron gdje je izabrana na uže naučne oblasti Marketing i Menadžment. Rad sa studentima kroz kreativnu interakciju je ispunjava. Trener je, predsjednik i osnivač Udruženja Fitnes klub „Apeiron“, Banja Luka, a od maja mjeseca 2019. godine pokreće rad sa klijentima kroz Theta tretmane, a od 2020. godine počinje rad sa EFT tehnikom emocionalne slobode.

 Jana je takođe inicirana u prvi stepen Usui reikija, zlatnog reikija i kundalini reikija. Sve ove duhovne tehnike pomažu ljudima da se oslobode emotivnih i nesvjesnih blokada kako bi živjeli što ispunjeniji život. Jana je majka dvije djevojčice bliznakinje Nele i Mie. Polja   interesovanja, pored   kreativnog   marketinga, psihologije,   zdravlja,   korektivnog vježbanja, fitnesa i duhovnih tehnika su za nju takođe i kulinarstvo, vegetarijanstvo, muzika, kreativna dječija igra,psihologija u radu sa ljudima i njenim bliznakinjama, kao i putovanja.

Zivotni atelje Banja Luka 2021 | Created by LunaMedia | All rights reserved.