Mudrost

Prije godinu dana sam slušala određene motivacione govornike, predavače, čitala mnoge knjige, posmatrala one koji znaju više. Radila sam to i prije dvije i prije tri godine.

Radila sam to i jutros gledajući Deepak Chopra i prije njega, navodno, jednog od najpoznatijih američkih sveštenika/motivacionih govornika (oprostite mi slučajno ili ne, ne sjećam se imena).

Gledajući ih jutros, slušajući pažljivo njihove riječi i posmatrajući kako se kreću, sada mogu da vidim razliku koju nisam mogla vidjeti dvije, tri godine unazad. I mogu slobodno da kažem, sveštenik  je za mene out iako priča većinu stvari koju su i mene učili i koja je pisala u mnogim knjigama o ličnom razvoju.

Sada bih to rekla samo – ala ovaj posmatra usko…

Zašto?

Posmatrajući sebe kao pojedinca nikada nećemo vidjeti širu sliku stvarnosti.  Kao što doktor posmatrajući samo jedan oboljeli organ i njegove simptome,veoma često neće vidjeti širu sliku nastanka oboljenja, a time ni doći do pravog rješenja.

Deepak je danas rekao da mudrost novi kriterijum za opstanak i evoluciju. Evoluciju u kojoj neće opstati najjači, već najmudriji. Pitajte me kako znam da je to tako? Jednostavno znam.

Stoga, ne morate razumjeti karmu kao zakon uzroka i posljedice, ne morate posmatrati sebe „šire“ kao dio porodičnog sistema, sistema univerzuma, ili bezbroj univerzuma i ne morate dotaknuti svoju čistu svijest.

Ne morate ništa od toga.

Evolucija se ipak nastavlja.

 

Ja sam 19. i 20. jula na radionici  „Porodični raspored – Poredak ljubavi“ koju vodi jedan od najuticajnijih sistemskih terapeuta u regionu – Vlado Ilić, kao i na uvodnoj info  večeri 18.jula u 18 sati. A vi?

Preporuka knjige za upoznavanje sa metodologijom porodičnog rasporeda: Priznati ono što jeste, Bert Helinger, Gabriela Ten Hevel

Savjetnica za lični razvoj I Basic ThetaHealing instuktor I Rainbow Kids Yoga instruktor u BiH